საერთო ფართი.: 52.1

საცხოვრებელი ფართი.: - 47.1 კვ.მ.
აივანი - 5.0 კვ.მ.