დეველოპერული კომპანია "Tbilisi House"კომპანია "თბილისი ჰაუსი" მზადაა შესთავაზოს დამკვეთს მომსახურების სრული პაკეტი - საპროექტო სამუშაოებით დაწყებული, ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარებით დასრულებული.

ჩვენი ხედვაა შევინარჩუნოთ მაღალი რეპუტაცია სამშენებლო სფეროში, ხელმისაწვდომი გავხადოთ თანამედროვე საცხოვრებელი გარემო, შევინარჩუნოთ ქალაქის ეკოსისტემა და წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ურბანულ განვითარებაში.

• ჩვენი ღირებულებებია:

  • მშენებლობის პროცესში უმაღლესი ხარისხის, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენება;
  • სამშენებლო ვადების დაცვა;
  • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა მშენებლობის ყველა ეტაპზე;
  • ქალაქის მწვანე გარემოს შექმნასა და შენარჩუნებაში წვლილის შეტანა;
  • კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება ჩვენს მობინადრეებთან;
  • გუნდის უწყვეტი პროფესიული ზრდის მხარდაჭერა.
ჩვენი პროექტები