დეველოპერული კომპანია "Tbilisi House"• ხედვა:
ჩვენი ხედვაა შევინარჩუნოთ მაღალი რეპუტაცია სამშენებლო სფეროში, ხელმისაწვდომი გავხადოთ თანამედროვე საცხოვრებელი გარემო, შევინარჩუნოთ ქალაქის ეკოსისტემა და წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ურბანულ განვითარებაში.ჩვენი პროექტები

ბინების რენდერები