სამშენებლო კომპანია "Tbilisi House"• მისია:
მაღალ რეპუტაციაზე დაყრდნობით, მოწინავე ტენოლოგიების გამოყენებით ხელმისაწვდომი გავხადოთ თანამედროვე საცხოვრებელი გარემო, შევინარჩუნოთ ქალაქის ეკოსისტემა და წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ურბანულ განვითარებაში.

ჩვენი ღირებულებებია:
• მშენებლობის პროცესში უმაღლესი ხარისხის, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენება;
• სამშენებლო ვადების დაცვა;
• უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა მშენებლობის ყველა ეტაპზე;
• ქალაქის მწვანე გარემოს შექმნასა და შენარჩუნებაში წვლილის შეტანა;
• კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება ჩვენს მობინადრეებთან;
• ბავშვებისთვის დაცული სიცრცეების უზრუნველყოფა;
• გუნდის უწყვეტი პროფესიული ზრდის მხარდაჭერა.ჩვენი პროექტები