საერთო ფართი.: 58.5

საცხოვრებელი ფართი.: - 52.3 კვ.მ.
აივანი - 6.2 კვ.მ.