საერთო ფართი.: 55.9

საცხოვრებელი ფართი.: - 50.5 კვ.მ.
აივანი - 5.4 კვ.მ.