საერთო ფართი.: 52.5

საცხოვრებელი ფართი.: - 46.7 კვ.მ.
აივანი - 5.8 კვ.მ.