საერთო ფართი.: 52.9

საცხოვრებელი ფართი.: - 46.0 კვ.მ.
აივანი - 6.9 კვ.მ.