საერთო ფართი.: 50.8

საცხოვრებელი ფართი.: - 46.0 კვ.მ.
აივანი - 4.8 კვ.მ.