საერთო ფართი.: 48.1

საცხოვრებელი ფართი.: - 43.2 კვ.მ.
აივანი - 4.9 კვ.მ.