საერთო ფართი.: 36.5

საცხოვრებელი ფართი.: - 32.3 კვ.მ.
აივანი - 4.2 კვ.მ.