საერთო ფართი.: 51.5

საცხოვრებელი ფართი.: - 46.1 კვ.მ.
აივანი - 5.4 კვ.მ.